Ποιοί Είμαστε

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ GREEN MISSION

Αποστολή του Green Mission είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση εταιρειών και κοινού για τη σημασία της ορθής ανακύκλωσης των μπαταριών μόλυβδου-οξέως. Οι μπαταρίες αυτές χρησιμοποιούνται καθημερινά από τη βιομηχανία και τους πολίτες και προέρχονται κυρίως από οχήματα (αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες), όπως επίσης και από περονοφόρα, οχήματα μηχανήματα, UPS, συστήματα συναγερμού και εφεδρικού φωτισμού.

Μέσα από μια οργανωμένη στρατηγική ενημέρωσης με ημερίδες, αρθρογραφία και δράσεις, το Green Mission επισημαίνει την αναγκαιότητα για την ορθή ανακύκλωση των μπαταριών, καθώς όχι μόνο μπορούμε να υποστηρίξουμε την κυκλική οικονομία, αλλά να προστατέψουμε το περιβάλλον, μειώνοντας την κατανάλωση πετρελαίου που απαιτείται για την εξόρυξη του ορυκτού μολύβδου, καθώς και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα

ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

  • Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Συνέπεια στην εφαρμογή της ορθής ανακύκλωσης.
  • Επιχειρηματικότητα μέσα από την κυκλική οικονομία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ GREEN MISSION

  • Να δώσει ώθηση στην ενημέρωση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη που πηγάζουν από τις διαδικασίες ορθής ανακύκλωσης.
  • Να αποτελέσει την πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τον χώρο της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέως.
  • Να αφυπνίσει τόσο το κοινό και τους επαγγελματίες, όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις για το σημαντικό ρόλο και τη συμβολή που μπορεί να έχει ο κάθε εμπλεκόμενος στον κύκλο της ορθής ανακύκλωσης.
  • Να επιτύχει βελτίωση των επιδόσεων της χώρας, όσον αφορά τους δείκτες συλλογής των παλιών μπαταριών.
  • Να καταστήσει την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέως βίωμα για το ευρύ κοινό, όπως είναι πλέον η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού και αλουμινίου, έπειτα από καμπάνιες και προσπάθειες δεκαετιών.

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GREEN MISSION

Η διαδικασία και γενικότερα ο χώρος της ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου- οξέως στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα στην εφαρμογή των ενδεδειγμένων πρακτικών και των διεθνών κανόνων.

Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του τρόπου που ανακυκλώνονται οι παλιοί συσσωρευτές, συνελήφθη η ιδέα της «πράσινης αποστολής» και προωθήθηκε η ίδρυση της SUNLIGHT RECYCLING. Πήρε έτσι σάρκα και οστά η κατασκευή της πλέον υπερσύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης στην Ευρώπη, υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να καταστεί εφικτό να πραγματοποιείται η ανακύκλωση με μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Με την έναρξη της δραστηριοποίησης της SUNLIGHT RECYCLING, κατέστη σαφής μια διπλή ανάγκη ουσιαστικής και εις βάθος πληροφόρησης : πρώτον η ουσιαστική ενημέρωση τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών σχετικά με την σημασία της ανακύκλωσης. Δεύτερον, η ενημέρωση όσον αφορά την ορθή διαδικασία ανακύκλωσης των παλιών συσσωρευτών μολύβδου οξέως.

Στην πρωτοβουλία του Green Mission ανταποκρίθηκαν άμεσα δεκάδες εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν δέσμευση για την ορθή ανακύκλωση των παλιών συσσωρευτών μολύβδου-οξέως που παράγουν. Καθημερινά, μέσα από την ενημέρωση, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αποφασίζουν να συμμετάσχουν στην «πράσινη αποστολή», ευελπιστώντας πως στο μέλλον η πλειονότητα των επιχειρήσεων και του κοινού θα είναι ενήμερη και θα ανακυκλώνει ορθά όλες τις παλιές μπαταρίες.

Έντυπο Green Mission

Εταιρική Ταυτότητα Green Mission

battery