Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται;

Η πορεία της ανακύκλωσης του αποβλήτου συσσωρευτών μολύβδου – οξέως ολοκληρώνεται με την τελική διάθεση και διαχείριση αυτών στις μονάδες ανακύκλωσης.

 

Οδηγίες προς το κοινό

Όταν πρόκειται  να αντικαταστήσουμε την εξαντλημένη μπαταρία του οχήματος μας (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, φορτηγό, σκάφος), έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε γνώση από τον ηλεκτρολόγο που επιλέξαμε για τα κάτωθι:

 1. Αν συνεργάζεται με αδειοδοτημένο συλλέκτη για την ανακύκλωση των συσσωρευτών.
  Σε αυτή τη περίπτωση, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει τα σχετικά έντυπα συλλογής

 1. Αν γνωρίζει σε ποια αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης έχει γίνει η τελική διάθεση και ανακύκλωση του απόβλητου συσσωρευτών.
  Με αυτή τη γνώση, μπορούμε να κλείσουμε τον κύκλο της ανακύκλωσης και να είμαστε σίγουροι πως η δική μας εξαντλημένη μπαταρία συλλέγεται, μεταφέρεται και ανακυκλώνεται νόμιμα υπό τις προσταγές τις Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

tel2

 

Οδηγίες προς τις εταιρείες

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε βέβαιοι πως ανακυκλώνετε σωστά τα απόβλητα μπαταριών μόλυβδου-οξέως που παράγετε.

 1. Οφείλετε να προχωρείτε στη σωστή αποθήκευση των παλιών μπαταριών, μέχρι να μεταφερθούν προς ανακύκλωση.
 2. Υποχρεωτικά οι παλαιοί μη χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές πρέπει να συλλέγονται και μεταφέρονται από αδειοδοτημένους συλλέκτες, οι οποίοι κατέχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και να έχουν σύμβαση εν ισχύ με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών . Κατόπιν της συλλογής του αποβλήτου οφείλουν να παρέχουν στην εταιρεία σας το σχετικό Ειδικό Έντυπο Συλλογής και Μεταφοράς Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών πλήρως συμπληρωμένο
 3. Πρέπει να γνωρίζετε ποια μονάδα ανακύκλωσης θα διαχειριστεί το απόβλητο μπαταριών το οποίο παρέχετε στον συλλέκτη. Καθώς το έντυπο συλλογής που παρέχει ο συλλέκτης αφορά μόνο τη σωστή συλλογή και μεταφορά του αποβλήτου, συνήθως προς χώρο δευτερογενούς αποθήκευσης, οφείλει ο συνεργάτης σας να σας ενημερώνει για την τελική διάθεση.
 4. Πρέπει να βεβαιωθείτε πως η μονάδα ανακύκλωσης, η οποία θα διαχειριστεί το απόβλητο που η εταιρεία σας παράγει, διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, δηλαδή έχει υψηλό βαθμό απόδοσης που συντελεί στην μείωση των παραγόμενων αποβλήτων. Πέραν των ανωτέρω, για την προστασία του περιβάλλοντος η μονάδα ανακύκλωσης οφείλει να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγει (ηλεκτρολύτης, σκωρία, βαρέα πλαστικά) σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 5. Τέλος, για να ολοκληρώσετε τον κύκλο της ανακύκλωσης, πρέπει να ζητάτε βεβαίωση ανακύκλωσης από τη μονάδα ανακύκλωσης για την διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών, με στοιχεία για το πότε και βάση ποιου αριθμού εντύπου συλλέχθηκε το απόβλητο που παρήγαγε η εταιρεία σας.

Περισσότερες πληροφορίες

 

batteries