Κυκλική Οικονομία στην Ευρώπη: μια νέα ιδέα για την κατανάλωση και την ιδιοκτησία

Η Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 2015 στοχεύει σε κάθε έναν από τους κρίκους της αλυσίδας αξίας των προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο: από τον σχεδιασμό ως την κατανάλωση και την επισκευή, καθώς επίσης στην ανακατασκευή, τη διαχείριση των αποβλήτων και την επιστροφή δευτερευόντων πρώτων υλών στον οικονομικό κύκλο.

Η κυκλική οικονομία θεωρείται ως ένα βιώσιμο σύστημα αποκατάστασης πόρων που έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από τους κύκλους της φύσης. Εντός του κύκλου δεν σπαταλιέται τίποτα, η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων γίνεται συνήθης πρακτική και ο ίδιος ο σχεδιασμός των προϊόντων γίνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Η Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες παράλληλα με καινοτόμους και αποδοτικότερους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο Ελβετός Γουόλτερ Στάχελ, ένας από τους ανθρώπους που χάλκευσαν τον όρο «κυκλική οικονομία» συνδέει την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομίας με μια νέα θεώρηση της έννοιας της ιδιοκτησίας. «Η ιδιοκτησία έχει νόημα όταν αυξάνει η αξία του αγαθού που κατέχουμε. Η ιδιοκτησία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κάποιου άλλου αναλώσιμου προϊόντος δεν έχει νόημα και για αυτό θα έπρεπε να τα ενοικιάζουμε» έχει υποστηρίξει ο Στάχελ.

Δείτε το video της Κομισιόν για την Κυκλική Οικονομία!

https://www.youtube.com/watch?v=D2W-sWY1ukc

 

Πηγή Econews.gr