Η INTERAMERICAN νέο Μέλος του GREEN MISSION  

 

Η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με τη SUNLIGHT RECYCLING, θα ανακυκλώνει τα απόβλητα μπαταριών μολύβδου-οξέος από το σύνολο των οχημάτων του στόλου της INTERAMERICAN Βοήθειας και άλλων αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται στα ιδιόκτητα συνεργεία της εταιρείαs, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η INTERAMERICAN, με αυτή τη συνεργασία και τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία Green Mission, συντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τα απόβλητα μπαταριών μολύβδου-οξέoς και της ανακύκλωσής τους με τρόπο διαφανή και εγκεκριμένο. Η INTERAMERICAN ανακυκλώνει, μέσω των συνεργείων της, περίπου 2 τόνους αποβλήτων μπαταριών ετησίως.